Crapsregler

Craps är ett spel som har sitt ursprung i det engelska spelet "Hazard" från 1700-talet och det spreds till Nordamerika med den brittiska koloniseringen och där utvecklades spelet till det spel det är idag. Det är ett spel som ofta syns i filmer där en samling människor står kring ett bord och kastar två tärningar, det är ofta en glad och förväntansfull stämning kring bordet. Denna atmosfär kommer från att en spelare kan påverka om alla deltagarna i spelet vinner eller inte.

Hur funkar spelet?

När man ser bordet som Crap spelas runt kan det se svårt ut, men det är inget att oroa sig över då det är ett rätt enkelt spel. Innan du börjar spela är det bra att lära sig vilka olika satsningsalternativ som finns, det räcker att kunna några få. När man bestämt sig vilket satsningsalternativ man vill använda placerar man markerna på bordet, vilket är ännu enklare online, och sedan börjar spelet. En "shooter" väljs, det är personen som kastar tärningarna. Det är 2 stycken tärningar med 6 sidor vilket gör att det finns 12 olika möjliga utkomster. Det kan hända att "shootern" behöver kasta flera gånger. Vill man inte kasta tärningarna säger man "pass" och turen går över till nästa person.

Alternativ när man satsar

Pass Line Bet är det vanligaste alternativet, man vill då få 7 eller 11 för att vinna. Får man en 2, 3 eller 12 förlorar man. Får man 1, 4, 5, 6, 8, 9 eller 10 blir den siffran spelarens "point". "Shootern" får då fortsätta kasta tills den får antingen 7, vilket innebär att man förlorart, eller tills man får sitt "point" vilket innebär att man vinner.

Don´t Pass Line Bet är motsatsen till Pass Line Bet. Får man 7 eller 11 har man förlorat, får man däremot 2 eller 3 har man vunnit. Får man 12 innebär det att det är oavgjort och man får behålla insatsen. Även här innebär de resterande siffrorna att de blir "point" och "shootern" får fortsätta kasta tills antingen "pointen" eller 7 kommer upp, dock innebär "pointen" förlust och 7an vinst i den här satsningen.

Come Bet påminner om Pass Line Bet men här kan man satsa först efter att "shootern" har fått sitt första "point". 7 och 11 innebär vinst medan 2, 3 och 12 innebär förlust. Får man en "point" kallas den här "Come point" och satsningarna placeras om till det område som den gäller. För att vinna gäller det att man får 7 innan "come pointen".

Don´t come bet är motsatsen till Come Bet. Man vinner på 2, 3 och 12 medan 7 och 11 innebär förlust. Får man en "point" måste man får 7 innan "pointen" kommer upp igen för att vinna.

Det är de fyra vanligaste och de mest fördelaktiga sätten att satsa, men det finns även många andra sätt, men kan man dessa fyra har man bra chanser för att vinna och ha en rolig omgång spel.