Casino blir mainstream

Att casino och casinospelande blir allt mer en del av vår vardag kan vi tacka media för. Det är en positiv cirkel som snurrar allt fortare – ju mer det skrivs positivt och annonseras om casino i media, ju fler människor får reda på vad det innebär. De vill veta mer och söker själva information i ämnet, vilket sätter press på media att skriva mer. Sedan casinon flyttade in på internet har de dessutom blivit tillgängliga från soffan därhemma.

Medias bild av spelande på casino

Bilden av casinon och spelande i media är det som mest påverkar vår syn på casinon och därmed vår benägenhet att besöka ett casino eller att börja spela på ett. Synen på spelande, framförallt ur lagens synvinkel, har förändrats radikalt genom tiderna. Att spela på ett casino var till en början något som ansågs suspekt. Det fanns typer av spel och spelande som var illegalt och att spela om pengar ansågs fult. Det var den bild som media förmedlade. Det fanns beskrivningar av människor som spelat på casino och förlorat allt: pengar, hus, familj och vänner. Spel om pengar är fortfarande en stor källa till ovänskap mellan människor, men sedan man i början på 1900-talet börjat bygga fler och fler casinon har synen på casinospel alltmer förändrats. Det började synas allt fler kändisar på casino och det blev en sinnebild för lyx och flärd – något de rika kunde roa sig med. Casinon syntes också allt mer på film och det blev ett accepterat nöje för jetset-världen, långt ifrån medelsvensson men absolut accepterat. Det var den bilden som media gav och det var den som gällde långt fram på 1900-talet. Las Vegas, Monaco med flera städer började bli kända som platser där det fanns lyxiga casinon. De är än idag de mest kända casinona, även om andra städer vill skryta med världens dyraste eller lyxigaste casinon.

Casinot blir vardagligt och populärt

Det är fortfarande bilden i media som styr vår syn på casino och spelande, men sedan casinot flyttade ut på internet och är tillgängligt närsomhelst och varsomhelst har det blivit mainstream. Spela är inte något du smyger dig in på suspekta krogar för att göra, du kan göra det hemifrån.

Här i Sverige började också bilden av casinot att förändras när Svenska Spel fick tillåtelse att bygga sina casinon i Sundsvall, Malmö, Stockholm och Göteborg. Tillgängligheten gör att casinon syns alltmer i media och blir därmed en del av vardagslivet.