Baccarattaktiker

Varianter av nästan samma spel

Att spela baccarat eller punto banco är i mångt och mycket lika som blackjack vad gäller spelupplägget. Däremot skiljer sig kortvärden och spelets mål åt väsentligt. Grunden är att dessa hasardspel spelas mot den så kallade banken, företrädd av dealer/ croupier. Spelar man själva i hemmet så brukar banken rotera precis som given i poker. Man kan säga att baccarat har mer tvingande regler än blackjack där spelaren kan välja mer kort eller inte. Detta är beroende på version och dessa finns som tre populära varianter: punto banco, chemin de fer eller fransk baccarat (baccarat banque) och pontoon. Skillnaden mellan punto banco som även kallas nordamerikansk baccarat och den franska är att den senare har mer valfrihet och kan därför till viss del kräva skicklighet.

Baccarat-taktiker

Baccarat är ett spel där två händer jämförs, spelarens och bankens. Resultatet kan bli vinst för endera parten "player/ banker" eller lika "tie". Kortens värde är för 1 till 9 det faktiska talet medan 10:an, knekt, dam och kung räknas som 0. Esset är 1 poäng och joker används ej. Endast enkelt tal räknas för kortkombination som överstiger 9, det vill säga att en 8:a och en 9:a som blir 17 räknas som 7, tiotalet stryks. Målet är att få 9 poäng. Valmöjligheten ligger i att kunna satsa på vem som vinner eller om det skall bli lika. Det är grunden i taktiken. Reglerna för om spelaren får kort och om hur många denne fått styr vad banken skall göra. Således ligger de taktiska dragen endast på att på förhand avgöra var insatserna skall placeras.

Tuffa satsningar

Spel liknande baccarat och punto banco har spelats sedan 1300 - talet då kortlekar florerade för hov och adel i Europa. Om spelkort fanns före den tiden vet historien inget om. Dåtidens kortlek liknar inte den idag mest vanliga fransk-engelska som fick sitt nuvarande utseende för omkring 200 år sedan. Fransk baccarat kom i början av förra seklet och har hämtat inspiration från flera andra liknande spel som gabo japgi, macao och oicho-kabu. Värt att nämna i sammanhanget är att punto banco oftast har mycket högre insatser än fransk baccarat. I USA placeras därför bord för punto banco i särskilda rum av bland annat säkerhetsskäl. Spel om en enda hand kan ibland ha insatser om flera hundra tusen dollar. Även i det område som omsätter mest pengar, kinesiska Macao, är det punto banco som är det förhärskande spelet jämfört med franska chemin de fer. På svenska Kasino Cosmopols fyra kasinon är det även här punto banco som gäller, inte baccarat.